BOSTØTTE - SERVICELOVENS § 85
Bostøtte er praktisk, social og personlig støtte, og kan eksempelvis bestå af nedenstående punkter.

Jeg har særligt fokus på de borgere, som lider af psykiske vanskeligheder, som har brug for at få støtte til at opbygge selvværd og tillid til livet. Borgere som mangler struktur og redskaber til at få dagligdagen til at fungere. Supervision i forhold til beskæftige/uddannelse.

De unge mellem 18-30 år er primært min målgruppe.

For dem forsøger jeg at finde de værktøjer og redskaber, der virker for den enkelte unge:
• Støtte til at få struktur i hverdagen, så den unge får overskud til at udvikle sig i en positiv retning.

• Støtte til fastholdelse eller etablering af sociale relationer – både i forhold til relationer til familien og til jævnaldrende.

• Støtte i forbindelse med kontakt til offentlige instanser, psykiatriske opfølgninger, jobcenter, e-boks, sundhed.dk med mere.

• Støttende samtaler, hvor der arbejdes med den unges selvværd og egenomsorg. Hertil gives der værktøjer, som muliggør udvikling, i en sundere retning. Tolerancehuset arbejder ud fra sagsbehandlers handleplan, i den tidsplan, som er aftalt med myndigheden.

• Tolerancehuset arbejder med fokus på at den enkelte skal kunne mestre eget liv. Udgangspunktet er altid at møde den unge præcis hvor de er nået til. Der udarbejdes en pædagogisk plan i samarbejde med den unge, så deres motivation er til stede i samarbejdet med Tolerancehuset.