TIDLIG FOREBYGGELSE OG INDSATS
Familiebehandling og rådgivning er en forbyggende indsats, hvor familien tidligt i forløbet indgår i et samarbejde med fokus på hjælp og støtte til for eksempel:

• Et barn som viser tegn på mistrivsel
• Handicap i familien
• Psykiatriske diagnoser
• Misbrug
• Kroniske sygdomme
• Kulturkløfter

Sådan gør jeg:

Jeg kommer på besøg i jeres familie og sammen danner vi et overblik over jeres situation, som den ser ud lige nu.

Vi finder i fællesskab ud af hvad I som familie har mest brug for.

Via samtaler, øvelser og rådgivning får I redskaber til at familien kan komme i balance og flow igen.

Til sagsbehandlere: Her arbejder jeg ud fra jeres handleplaner. Teoretisk arbejder jeg med neuropædagogisk tilgang med fokus på mentalisering og indbyrdes påvirkning af hinandens nervesystemer.