JEG TILBYDER PROFESSIONELLE BØRNESAMTALER
Det kan eksempelvis være i en skilsmissesag, hvor en familie har brug for en person udefra, en som kan tale med barnet og derefter have en opfølgende samtale med forældrene. Barnet kan her føle sig hørt, set og forstået og kan bedre trives på trods af den svære situation

Det kan også være samtaler med unge og forældre, der pludselig kan have svært ved at tale sammen. Samtalerne kan genopbygge tabt tillid og respekt i forældre ung relationen.

Ved skilsmisser oplever mange forældre dårlig samvittighed og magtesløshed. For det var jo dig og din ekspartner, der valgte at blive skilt. Det var ikke en beslutning, dine børn havde indflydelse på. I ved godt, det ikke kunne være anderledes. Men det ændrer ikke på, at du kan føle dig magtesløs, når det kommer til dine børn, deres sorg og bekymringer for fremtiden. Børn har ikke altid så let ved at sætte ord på deres følelser. Det betyder ikke, at de ikke føler noget – eller at de ikke opfanger dine og din ekspartners følelser. Dine børn opfanger de følelser og stemninger, som I som forældre skaber.

Unge samtaler:
Er du mellem 15-25 år og oplever modløshed eller mistrivsel, så er dette samtaleforløb en mulighed for at dig, hvor vi tager udgangspunkt i dine udfordringer sammen. Herfra flytter vi din selvkontrol tilbage til dig med fokus på positive forandringer. I takt med at dit selvværd vokser vil du på sigt være i stand til selv at træffe sunde valg og sætte egne grænser med god samvittighed.